UIBHIST DIDÒMHNAICH 27/08/2017

Bidh an dithist Iain F. MacLeòid agus Tim Armstrong an Uibhist Didòmhnaich seo tighinn aig fèis ùr ‘Toradh’.  5 feasgar 27 an Lùnastal (Talla Chidhe, Loch Baghasdail). Thigibh ann! Tuilleadh fiosrachaidh bho toradhuibhist@gmail.com  Fòn? 01870 603359

 

FAIGHIBH STEALL DHETH

Iris 01 — sgrìobhadh sònraichte ùr. Ficsean, bàrdachd, beachd, sgrùdadh, agallamh agus gu leòr eile. Ri fhaighinn an-dràsta.

THA STEALL 01 RI FHAIGHINN AN SEO

“Tha e fìor chudromach gun tèid cultar na Gàidhlig — litreachas, dualchas, eachdraidh, cànan is eile — a mheas agus a sgrùdadh tro mheadhan na Gàidhlig fhèin, gun sgleò an eadar-theangachaidh agus tuigsean saoghal na Beurla.”

Wilson MacLeòid STEALL, 2016


Faighibh a h-uile iris!

STEALL – prìs shònraichte – sàbhailibh suas gu 40% an seo. Postachd an-asgaidh.

SÌNTEAS

STEALL

Don’t read Gaelic? Cultures and languages interest you? Learn – and help  – one of the world’s minoritized languages by supporting STEALL, the new Gaelic mag.

SUBSCRIBE

STEALL 02 RI FHAIGHINN


@steallmag

@ProfScottThinks And the figures for spend on English education? How many millions, exactly? Please provide exact… twitter.com/i/web/status/9…

reply · retweet · favorite