AN DÙBHLACHD 2018.

STEALL 04 – AN IRIS ÙR.

DÀIN, DEASBAD AGUS DOIMHNEACHD.

DAIBHIDH EYRE, CIORSTAIDH GALLOWAY AGUS GU LEÒR EILE.

RI FHAIGHINN AN SEO.

FAIGHIBH STEALL DHETH

Iris 04 — sgrìobhadh sònraichte ùr. Ficsean, bàrdachd, beachd, sgrùdadh, agallamh agus gu leòr eile. Ri fhaighinn an-dràsta.

THA STEALL 04 RI FHAIGHINN AN SEO

“Cha bu chòir bacadh a bhith air neach-ealain a thaobh cuspair sam bith.”

ALASDAIR MACILLEBHÀIN STEALL, 2017


Faighibh a h-uile iris!

STEALL – prìs shònraichte – sàbhailibh suas gu 40% an seo. Postachd an-asgaidh.

SÌNTEAS

STEALL

Don’t read Gaelic? Cultures and languages interest you? Learn – and help  – one of the world’s minoritized languages by supporting STEALL, the new Gaelic mag.

SUBSCRIBE

STEALL 01, 02 & 03 CUIDEACHD


@steallmag

Tha sinn toilichte innse gur e @Gillebride a tha a-nis a' deasachadh @steallmag Tha an iris as ùire a-nis ga clò-bh… twitter.com/i/web/status/1…

reply · retweet · favorite